Onderzoeken naar uw baby

Echo-onderzoek

Van uw verloskundige heeft u te horen gekregen dat u een echo-onderzoek zult krijgen.
Vaak heeft u hier ook informatie over mee gekregen.
U kunt zelf een afspraak maken met de echoscopisten. Doet u dit zo spoedig mogelijk.

Bloedonderzoek

Na het eerste bezoek aan uw verloskundige heeft een labformulier meegekregen. Dit labformulier heeft u nodig om bloed te laten afnemen. Op de achterkant van het formulier staat aangeven waar u dit kan laten uitvoeren.

Neem u identiteitsbewijs en pondsplaatje mee. Indien u geen pondsplaatje heeft, wordt u verzocht deze te laten maken.
Uw verloskundige zal u vertellen hoe de uitslag aan u mede gedeeld zal worden.

Waar het bloed op onderzocht wordt is door uw verloskundige verteld en kunt u nalezen in de folder Zwanger!

Meer informatie over bloedonderzoek : zie de folder Zwanger.