Medisch bevallen

Als u door de verloskundige of de huisarts bent doorverwezen naar een gynaecoloog, dan is er sprake van een medische indicatie. De bevalling wordt dan begeleid door een gynaecoloog en een verpleegkundige in het ziekenhuis.

De verloskundige zal meestal, indien u na de bevalling thuiskomt, het kraambed begeleiden. De kraamverzorgende wordt  ingeschakeld als u naar huis gaat. Het is daarom noodzakelijk om beiden te bellen indien u na de bevalling weer naar huis mag.

Indien u tijdens de hele zwangerschap bij een gynaecoloog onder controle bent, heeft u voor het kraambed begeleiding nodig. U kunt zich inschrijven bij een verloskundige uit uw buurt. Dit kunt u in de zwangerschap al regelen.