Prenatale screening.

Voorlichting over onderzoek naar aangeboren afwijkingen.

Wat is prenatale screening.

Gelukkig worden de meeste baby,s gezond geboren,maar er worden ook baby,s met een (ernstige)aandoening

geboren.als is de kans daarop klein.U kunt door een gezonde leefstijl de kans op een aandoening verkleinen.Als zwangere vrouw heeft u in de Nederland de mogelijkheid om u ongeboren kind te laten onderzoeken.

1.Onderzoek op Downsyndroom waarbij wordt onderzoecht of er een verhoogde kans bestaat dat u ongeboren kind Downsyndroom heeft.(kansberekening)

2.Een structurele echocopisch onderzoek (SEO)waarbij wordt onderzoecht of er sprake is van een open ruggetje of een andere lichamelijke afwijkingen bij u ongeboren kind.Deze onderzoeken worden prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen genoemd.Let op:niet alle aandoeningen (kunnen)worden onderzocht.Als uit de prenatale screening blijkt dat de kans klein is dat u kind Downsyndroom of een lichamelijke afwijking heeft.is dit toch niet uitgesloten.Ook kan uw ongeboren kind een (andere)aandoening hebben,die niet ordt ontdekt.De voor u belangrijkste vraag:is het goed met mijn kindje? kan met de nu beschikbare testen nooit met volledige zekerheid  beantwoordt worden.

De onderzoeken kunnen u misschien geruststellen over de gezondheid van uw kind.Maar ze kunnen u juist ook ongerust maken.en u voor moeilijke keuzes stellen.U bepaalt zelf of u de onderzoeken wilt en of u daarna eventueel nog vervolgonderzoek wilt laten doen, indien de combinatie test of de 20 wk. echo een verhoogd risico laat zien.U kunt elke moment stoppen met het onderzoek.Maar eenmaal begonnen aan de test is het moeilijk stoppen als de tests aangeven dat er een verhoogd risico zou zijn.Veel mensen ervaren het vervolg traject als fysiek en psychisch belastend.

Als u overweegt prenatel screening te laten doen,heeft u voor het onderzoek een uitgebreid gesprek met de verloskundige.Dit gebeurt tijdens ue eerste bezoek aan de Praktijk(zo rond de 7-9 wk. zwangerschap.)

Onderstaande brochures krijgt u mee na ew eerste bezoek aan de praktijk.

Folder zwanger.informatie over de screening downsyndroom.informatie over de 20 wk.echo.

deze folders kunt u downloaden op.

www.rivm.nl/downscreening of.deverloskundige.nl/folders.

 

Nipt en Trident studie.

Nipt is een nieuwe test.die nu als proef in nederland vanaf 1 april 2014 beschikbaar is binnen de Trident studie.In deze proef periode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatie test een verhoogde kans op een kind met een trisomie 21(downsyndroom),trisomie 18(edwardsyndroom)en trisomie 12(patausyndroom) hebben of vanwege andere medische redenen.

De NIPT is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21,18 of 13 heeft.voor meer informatie over de NIPT en Trident studie zie de website.www.meerovernipt.nl

en www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Informatie over de screening op down-, edwards- en patauscreening